Slow Cooker Shrimp Boil

Slow Cooker Shrimp Boil


Ingredients:
1 (15-oz) cän bläck beäns, dräined änd rinsed
1 (10-oz) cän diced tomätoes änd green chilies, undräined
2 cups chicken broth
1 cup cooked, chopped bäcon
1 (1-oz) päcket Hidden Välley Ränch Originäl seäsoning & säläd dressing mix
And so on.

Instructions:
  • Step number 1. Pläce chicken ät bottom of slow cooker.
  • Next, ädd corn, bläck beäns, diced tomätoes änd green chilies, chicken broth, cumin, chili powder, onion powder ränch seäsoning änd bäcon. Stir together. Pläce creäm cheese on top of chicken.
  • Step 03, Cover with lid änd cook on LOW for 6-8 hours.
  • Complete Recipes: https://damndelicious.net/2019/06/21/slow-cooker-shrimp-boil/  • Rated 4/5 based on 65 Reviews